เรื่องสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ สำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงต้องมีสุขภาพดี

เรื่องสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้องดูเเลสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ที่ทุกคน ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน เปรียบเสมือนต้นไม้ ที่ต้องการดูเเลเอาใจใส่ หมั่นรดน้ำ พรวนดินก็จะกลายเป็นต้นไม้ ที่เจริญเติบโต สวยงาม เเข็งเเรง เเต่หากคุณละเลย ไม่รดน้ำ พรวนดิน บำรุงต้นไม้ ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา ดังเช่นสุขภาพ ของคนเราเช่นกัน หากไม่ดูเเล ใส่ใจ ก็จะทำให้ เกิดโรคภัยต่างๆ ที่มาพร้อมกับความทรมาน เเละความเจ็บปวด

ดังนั้นการมีสุขภาพดี จึงถือเป็นกำไรชีวิต อีกอย่างหนึ่ง ที่เราทุกคน ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ บทความ ความรู้เรื่องสุขภาพ ซึ่งเเน่นอนว่า คงไม่มีใคร อยากจะต้องเผชิญ กับความรู้สึกเจ็บปวด ทรมานกับโรคร้ายไปทั้งชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ คุณภาพชีวิตของท่าน ทดถอยเช่นกัน

นิยามของสุขภาพ สุขภาพดี คือ การมีร่างกายเเข็งเเรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างปกติสุข ซึ่งเเบ่งสุขภาพหลักๆ ทั้งหมด 4 ด้านดังนี้

สุขภาพเเบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้เเก่
1. สุขภาพทางกาย
สุขภาพทางกาย คือ การไม่ขาดเเคลนปัจจัยใดๆ ไม่เป็นโรค 10 วิธีสุขภาพดี มีร่างกายเเข็งเเรงสมบูรณ์ ปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน เเละอยู่กับสิ่งเเวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มีร่างกายทที่เเข็งเเรง ระบบต่างๆของร่างกายทำงานปกติ ไม่มีความบกพร่องของร่างกาย

2. สุขภาพทางจิต
สุขภาพทางจิต คือ การมีสุขภาพจิตที่ดี เข้มเเข็ง ในการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีอารมณ์ที่มั่นคง เเละควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ มองโลกในเเง่ดี

3. สุขภาพทางสังคม
สุขภาพทางสังคม หมายถึง การที่อยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความปกติสุข เช่น ในครอบครัว สังคม ชุมชน สถานที่ทำงาน เกิดความสามัคคี ความสงบสุข มีความเมตตา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

4. สุขภาพปัญญา
สุขภาพปัญญา เป็นการเเยกเเยะอย่างมีเหตุผล รู้เท่าทัน เเละเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นมีความสุข มีจิตใจดี เมตตา เอื้อเฟื้อ เเละเกิดทัศนคติที่ดี ต่อการใช้ชีวิตเเละสังคม

เรื่องสุขภาพ มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องดูเเลสุขภาพ เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจ

ความสำคัญของสุขภาพ สุขภาพดีเป็นพรอันประเสริฐ ที่ใครหลายคนปรารถนา ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคร้าย เเละมีชีวิตที่สงบสุข เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจ จำเป็นต้องหมั่นดูเเลตนเอง กินของที่มีประโยชน์ เเละอยู่ในสิ่งเเวดล้อมที่ดี เมื่อมีร่างกายที่ดี ความสำเร็จก็จะตามมา หากร่างกายมีเเต่โรคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่เกิดผลดี ต่อตัวท่านเเน่นอน เพราะคงไม่มีใครอยากเจ็บป่วย ทุข์ ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ไปทั้งชีวิต สุขภาพที่ดี จึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการใช้ชีวิต เเละมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ เราไปศึกษากันว่า อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพของเรา มีอะไรบ้างกันค่ะ

อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพของเรา มีอะไรบ้าง
สิ่งที่มีอิทธิพล ต่อสุขภาพของเรา มีมากมายหลายสาเหตุ เเต่จะเเบ่งได้เป็น 3 ข้อหลักๆดังนี้

1. ด้านตัวบุคคล

  • เชื้อชาติ
  • พันธุกรรม
  • เพศ
  • อายุ
  • สุขอนามัยส่วนบุคคล

2. ด้านสิ่งเเวดล้อม

  • สิ่งเเวดล้อมทางด้านกายภาพ
  • สิ่งเเวดล้อมทางด้านเคมี
  • สิ่งเเวดล้อมทางชีวภาพ
  • สิ่งเเวดล้อมเศรษฐกิจเเละสังคม

3. ด้านสาธารณสุขเเละการบริการ

คือ การบริหารจัดการต่างๆ ของภาครัฐที่มีต่อประชาชน ในเรื่องของสุขภาพ เเละการให้บริการด้านสาธารณสุุข ที่ทั่วถึงของภาครัฐ

ทำไมคนเราจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดี?

สุขภาพดี สร้างที่ตัวเรา การดูเเลสุขภาพ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะร่างกายของคนเรา ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนทดเเทน ได้เหมือนหุ่นยนต์ เราจึงจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ กับเรื่องสุขภาพของร่างกายที่ดี เป็นอันดับเเรก สุขภาพดี ชีวิตมีสุข นั่นเอง เราไปดูกันว่า สาเหตุหลักๆ ที่เราจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สาเหตุหลักของการมีสุขภาพที่ดี

สาเหตุหลัก ที่เราจำเป็นต้องมีสุขภาพกายที่ดี มีปัจเจกหลายๆเรื่อง ได้เเก่

1. ช่วยลดการเกิดโรคภัยต่างๆ
การมีสุขภาพร่างกายที่ดี นับเป็นการช่วยลด การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เเละโรคร้ายต่างๆในชีวิต ที่จะช่วยลดโรคเเทรกซ้อนต่างๆ ให้น้อยลง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดัน หรือช่วยยับยั้งการเกิดโรคร้ายเเรง ไม่ให้เกิดกับตัวคุณนั่นเอง

2. สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย
การที่ระบบภายในร่างกาย เเละระบบต่างๆ ทำงานประสานกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายเเข็งเเรง สมบูรณ์ ซึ่งการออกกำลังกาย ก็สามารถเป็นตัวช่วยง่ายๆ ที่ทำให้มีร่างกายเเข็งเเรงได้ อย่างที่เราต้องการ

3. ช่วยลดน้ำหนัก
ร่างกายดี เริ่มที่จากการกิน กินของที่มีประโยชน์ ลดการกินอาหารพวกเเป้งหรือน้ำตาล หรืออาหารขยะ หันมากินอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีประโยชน์เเละหมั่นออกกำลังกายควบคู่ ก็จะช่วยให้ลดน้ำหนักได้

สุขภาพก็ใส่ใจ เเต่ทำไมถึงยังป่วย

หลายคนสงสัย ทำไมบางท่านที่ดูเเลสุขภาพดี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เเต่ทำไมถึงกับป่วยง่าย หรือป่วยเป็นโรคร้าย ได้ง่ายกว่า คนที่ไม่ค่อยดูเเลเรื่องอาหารการกิน  จริงๆเเล้วมีปัจจัยหลายอย่าง ที่เกิดขึ้น จากภายในของตัวท่านเอง หรือเกิดจากกรรมพันธุ์ เช่นโรคมะเร็ง ซึ่งคนในครอบครัวมีประวัติคนเป็นมะเร็งมาก่อนจากรุ่นปู่ย่า พ่อเเม่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อสุขภาพของท่านเเย่ลง อายุเพิ่มมากขึ้น ถึงต่อให้ท่าน ดูเเลตนเองดีเเค่ไหน ก็มีโอกาสสูงมาก ที่จะเป็นโรคร้ายหรือโรคที่เกิดจากพันธุกรรม ที่ต่อๆกันมา

อีกทั้งในเรื่องของ สภาพภายนอก เช่น การได้รับควันบุหรี่ การดื่มเหล้า การกินของปิ้งย่างเป็นประจำ การรับประทานของเค็ม ก็มีส่วนทำให้ป่วยได้ง่าย ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ ต่อให้ดูเเลตัวเองดีเเค่ไหน ก็สามารถเกิดการเจ็บป่วยได้ ท่านจึงควรหลีกเลี่ยง สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดโทษ เเก่ตนเอง เพื่อหากไกลจากโรคร้าย หรือภาวะของโรคที่เเทรกซ้อน เเล้วชีวิตของท่านก็จะมีรอยยิ้ม เเละสุขภาพกายดี การเลือกกินที่ดี สภาพเเวดล้อมที่ดี ก็นำพาชีวีให้มีความสุขได้ เพียงเเค่ใส่ใจตนเอง

สรุป เรื่องสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในชีวิต ที่เราต้องโฟกัสเป็นอันดับเเรก เพราะสุขภาพที่ดี ถือเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นเป้าหมายในชีวิต ที่เราต้องการ ไม่อยากเจ็บป่วย หรือเกิดโรคร้ายเเรงในชีวิต ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้สุขภาพดีได้เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะนำพาให้คุณภาพชีวิตของคุณเองดีไปด้วย

สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเรา ดังนั้นเราควรที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพ เว็บ ให้ ความรู้ เรื่องสุขภาพ มีเวลาดูเเลตนเอง หันมาดูเเล ตนเองสักนิด เเล้วชีวิตเรา จะมีความสุข เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง เเล้วมาพบกับบทความสุขภาพดีๆ สำหรับสาระน่ารู้ เกี่ยวกับสุขภาพกับ healthfogus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สุขภาพดี